Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Elektroinštalácie k ťažným zariadeniam

Delenie podľa počtu pólov na zásuvke:

7 pólová – obsahuje základné osvetlenie prípojného vozidla.

Používajú sa len v prípadoch, kedy sa za vozidlom používa len malý nebrzdený vozík.

E075 je jednoduchá elektroinštalácia pozostávajúca zo 7 pólovej zásuvky, vodičov dĺžky150cm a spojovacieho materiálu.
Návod E075 SK/EN.pdf

E076 je jednoduchá elektroinštalácia pozostávajúca zo 7 pólovej zásuvky, vodičov dĺžky 180cm a spojovacieho materiálu.
Návod E076 SK/EN.pdf

E080 je elektroinštalácia pozostávajúca zo 7 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje jednoduché systémy vo vozidlách napr. CHECK CONTROL....
Návod E080 SK/EN.pdf

E081 je elektroinštalácia pozostávajúca zo 7 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje zložitejšie systémy vo vozidlách napr. CAN BUS, MULTIPLEX....
Návod E081 SK/EN.pdf

E082 je elektroinštalácia pozostávajúca zo 7 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje zložitejšie systémy vo vozidlách napr. CAN BUS, MULTIPLEX....
Tiež je vybavená zvukovou signalizáciou nepoškodených žiaroviek na vozíku. Takže po pripojení prípojného vozidla do zásuvky signalizuje pískaním, že žiarovky na vozíku v smerovkách sú v poriadku.
Návod E082 SK/EN.pdf

13/8 pólová – je 13 pólová zásuvka, kde je zapojených len 8 pólov.

Obsahuje navyše od 7 pólovej zásuvky cúvacie svetlo. Používajú sa v prípadoch, kedy sa za vozidlom používa napr. nosič na bicykle prípadne autoprepravník (prípojné vozidlá kategórie O2) vybavený cúvacím svetlom.

E079 je jednoduchá elektroinštalácia pozostávajúca z 13 pólovej zásuvky, vodičov dĺžky180cm a spojovacieho materiálu. V zásuvke je zapojených osem pólov. Od 7 pólovej zásuvky je navyše zapojené aj cúvacie svetlo.
Návod E079 SK/EN.pdf

E083 je elektroinštalácia pozostávajúca z 13 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje zložitejšie systémy vo vozidlách napr. CAN BUS, MULTIPLEX.... Od 7 pólovej zásuvky E082 je navyše zapojené aj cúvacie svetlo.
Tiež je vybavená zvukovou signalizáciou nepoškodených žiaroviek na vozíku. Takže po pripojení prípojného vozidla do zásuvky signalizuje pískaním, že žiarovky na vozíku v smerovkách sú v poriadku.
Návod E083 SK/EN.pdf

E086 je elektroinštalácia pozostávajúca z 13 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje zložitejšie systémy vo vozidlách napr. CAN BUS, MULTIPLEX.... Od 7 pólovej zásuvky E081 je navyše zapojené aj cúvacie svetlo. Táto elektroinštalácia navyše ponúka aj odpájanie cúvacích senzorov.
Návod E086 SK/EN.pdf

13 pólová – je 13 pólová zásuvka, kde sú zapojené všetky potrebné póly pre karavan

prípadne prepravník na živé zvieratá vyžadujúci napájanie ventilátorov.

E085 je elektroinštalácia pozostávajúca z 13 pólovej zásuvky, vodičov a je vybavená modulom (riadiacou jednotkou), ktorá obsluhuje zložitejšie systémy vo vozidlách napr. CAN BUS, MULTIPLEX.... Zapojené je aj cúvacie svetlo a taktiež všetky napájania pre ovládanie aj dobíjanie karavanu.
Tiež je vybavená zvukovou signalizáciou nepoškodených žiaroviek na vozíku. Takže po pripojení prípojného vozidla do zásuvky signalizuje pískaním, že žiarovky na vozíku v smerovkách sú v poriadku.
Návod E085 SK/EN.pdf

ZVOĽTE SI SPRÁVNU ELEKTROINŠTALÁCIU

Vážený zákazník, k ťažným zariadeniam je možné poskytnúť niekoľko druhov elektroinštalácií.

Výber je závislý od konštrukcie a výbavy vozidla.

 • Na staršie vozidlá je možné použiť jednoduchú 7-pólovu, základnú elektroinštaláciu, bez vlastného napájania, ktorá sa pripája priamo, bez oddeľovacích obvodov k zadným svetlám: E075 s káblami 1,5m, alebo E076 s káblami 1,8m.
  Tieto elektroinštalácie dodávame ZDARMA k našim ťažným zariadeniam pre vozidlá, ktorých výbava umožňuje ich použitie.
  Sady obsahujú zásuvku s tesnením, skrutky, 2 zväzky káblov (samostatne k ľavému a pravému svetlu), zosilnený vodič na kostru a rýchlospojky. Túto elektroinštaláciu nie je možné použiť u všetkých vozidiel!

 • Obdobná elektroinštaláciácia E079 je vybavená 13-pólovou zásuvkou. Použitie tejto elektroinštalácie je podobné ako v prípadoch elektroinštalácií E075 a E076 s rozšírením o cúvacie svetlá na prívesnom vozíku. (prípojné vozidlá kategórie O2) a nosiče bicyklov.

 • Novšie vozidlá môžu byť vybavené funkciami na kontrolu stavu žiaroviek, CHECK-CONTROL (CC). U týchto vozidiel, použitie predchádzajúcej elektroinštalácie bude systém pri zapnutom prívese považovať za chybu. Treba preto použiť elektroinštaláciu s vlastným napájaním a istením, ktorá vďaka svojmu modulu, oddelí obvody prívesu, čím navyše chráni obvody vozidla pred poruchou na prívese: E080. Či je Vaše vozidlo funkciou CC vybavené, zistíte v dokumentácii od vozidla, alebo napr. tak, že pri odpojenom konektore zadného svetla, prípadne vybratej žiarovke, po zapnutí svetiel, zatlačení brzdového pedála, sa zapne na palubovej doske oranžová kontrolka s výkričníkom.
  Dôrazne doporučujeme použiť elektroinštaláciu E080 aj na všetky novšie vozidlá, ktoré nemajú funkciu CC, kde síce funguje aj základná elektroinštalácia (E075, E076), ale jej použitím je elektrická sústava automobilu vystavená riziku, ktoré bolo u starších automobilov systémovo ošetrené predimenzovaním sústavy. Elektroinštalácia E080 poslúži ako ochrana elektrickej sústavy vozidla, riadiacej jednotky, palubných počítačov a všade tam kde svetelná sústava vozidla nie je dimenzovaná na dodatočnú záťaž od prívesu. Ak sa zákazník rozhodne napriek všetkému použiť základnú elektroinštaláciu aj pri novších modeloch vozidiel, vystavuje sa riziku nefunkčnosti prípadne poškodeniu vozidla na vlastnú zodpovednosť.

 • Ďalšia skupina vozidiel, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť sú vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM, MULTIPLEX..... Pre tieto prípady ponúkame 7-pólovú elektroinštaláciu: E081 alebo E082. Sada obsahuje modul, ktorý dokáže vyhodnotiť širokú škálu napájacích, ovládacích a testovacích signálov a prostredníctvom vlastného napájania a istenia, bez zaťaženia obvodov vozidla, ich prevedie na výstup pre zásuvku prívesu. Vďaka tejto schopnosti sa dá použiť aj pre obidve predchádzajúce skupiny vozidiel, čím prakticky pokrýva takmer všetky vozidlá. Vhodne poslúži aj v prípade, keď máte pochybnosti o výbave vozidla. (výnimku tvoria len vozidlá s opačnou polaritou a s iným napätím ako 12V, tieto obmedzenie platia aj pre vozidlá v skupine '2.').

 • Našu ponuku sme ďalej rozšírili o 13-pólovú elektroinštaláciu E083, ktorá sa používa v podobných prípadoch ako E081, E082 - CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTEM, MULTIPLEX ale je navyše rozšírená o pripojenie cúvacích svetiel na prívesnom vozíku (prípojné vozidlá kategórie O2). Je potrebné používať ju pri využívaní nosičov na bicykle.

 • Ďalej v našej ponuke nájdete aj elektroinštaláciu s kompletným zapojením 13 pólovej zásuvky - E085. Túto elektroinštaláciu je možné použiť hlavne na pripojenie karavanu ale aj napríklad vozíkov určených na prepravu živých zvierat, vybavených ventilátormi a inými elektrickými spotrebičmi. Obsahuje oproti elektroinštalácií E083 kompletné zapojenie pre potreby karavanu (nie len pripojenie cúvacích svetiel).

MONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE

 • Pred montážou elektroinštalácie sa uistite, že svetlá na vozidle všetky riadne fungujú. Tiež skontrolujte výpis chýb palubného počítača a uistite sa že vozidlo nesignalizuje prepálenú žiarovku v niektorom svetle. Vyhnete sa komplikáciám po montáži elektroinštalácie ťažného zariadenia.
 • Vždy dodržiavajte pokyny v montážnom návode, ktorý je súčasťou balenia sady elektroinštalácie. Pokiaľ niečomu v návode nerozumiete, prosím kontaktujte našich pracovníkov, ktorý Vám určite poradia ako postupovať správne. Hlavne špeciálne elektroinštalácie (vybavené modulom) nikdy neskúšajte LED testerom alebo žiarovkovou skúšačkou. Pretože tieto aj pri správne namontovanej elektroinštalácii môžu signalizovať nesprávne fungovanie alebo poruchu. Je potrebné ich správnu funkciu skúšať testerom, ktorý je osadený žiarovkami alebo samotným vozíkom, ktorý určite funguje správne.
  Tiež si môžete vyrobiť jednoduchý tester s náhradných svetiel na vozík.
 • Po namontovaní elektroinštalácie znovu prekontrolujte káble pripájané na „ kostru“ vozidla, nakoľko nesprávne pripojenie týchto vodičov vedie k nefunkčnosti celej elektroinštalácie. Doporučujeme vždy použiť pribalené očko a ridne pripojiť na skrutku vo vozidle na to určenú.
 • Napájací vodič vždy natiahnite ku batérii a hneď za pripojenie ku batérii vložte poistkové púzdro tak, aby bol touto poistkou istený celý vodič vedúci ku modulu elektroinštalácie ťažného zariadenia.