Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Elektroinštalácie k ŤZ

Zoznam dostupných elektroinštalácií

OznačenieNázovViac
E075Základná elektroinštalácia
bez vlastného napájania - 7 pólová (150 cm)
Viac
E076Základná elektroinštalácia
bez vlastného napájania - 7 pólová (180 cm)
Viac
E079Základná elektroinštalácia
bez vlastného napájania (13 pólová)
s pripojením cúvacích svetiel.
Viac
E080Elektroinštalácia pre
CHECK CONTROL SYSTÉM... (7 pólová).
Viac
E081Elektroinštalácia pre
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
Viac
E082Elektroinštalácia pre
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
Viac
E083Elektroinštalácia pre
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová).
Bez napájania pre karavan.
Vhodná hlavne pri použití nosiča bicyklov.
Viac
E086Elektroinštalácia pre
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová) s odpájaním park. senzorov.
Bez napájania pre karavan.
Vhodná hlavne pri použití nosiča bicyklov.
Viac
E085Elektroinštalácia pre
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová).
Obsahuje všetky pripojené kontakty.
Vhodná hlavne pre pripojenie karavanu.
Viac

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu

Vážený zákazník, k ťažným zariadeniam je možné poskytnúť niekoľko druhov elektroinštalácií.

Výber je závislý od výbavy vozidla.

 1. Na staršie vozidlá je možné použiť jednoduchú 7-pólovu, základnú elektroinštaláciu, bez vlastného napájania, ktorá sa pripája priamo, bez oddeľovacích obvodov k zadným svetlám: E075 s káblami 1,5m, alebo E076 s káblami 1,8m.
  Tieto elektroinštalácie dodávame ZDARMA k našim ťažným zariadeniam pre vozidlá, ktorých výbava umožňuje ich použitie.
  Sady obsahujú zásuvku s tesnením, skrutky, 2 káble (samostatne k ľavému a pravému svetlu), zosilnený vodič na kostru a rýchlospojky. Túto elektroinštaláciu nie je možné použiť u všetkých vozidiel!
 2. Obdobná elektroinštaláciácia E079 (14,36- € s DPH) je 13-pólová. Použitie tejto elektroinštalácie je podobné ako v prípadoch elektroinštalácií E075 a E076 s rozšírením o cúvacie svetlá na prívesnom vozíku. (prípojné vozidlá kategórie O2).
 3. Novšie vozidlá môžu byť vybavené funkciami na kontrolu stavu žiaroviek, CHECK-CONTROL (CC). U týchto vozidiel, použitie predchádzajúcej elektroinštalácie bude systém pri zapnutom prívese považovať za chybu. Treba preto použiť elektroinštaláciu s vlastným napájaním a istením, ktorá vďaka svojmu modulu, oddelí obvody prívesu, čím navyše chráni obvody vozidla pred poruchou na prívese: E080 (44,87- € s DPH) . Či je Vaše vozidlo funkciou CC vybavené, zistíte v dokumentácii od vozidla, alebo napr. tak, že pri odpojenom konektore zadného svetla, prípadne vybratej žiarovke, po zapnutí svetiel, zatlačení brzdového pedála, sa zapne na palubovej doske oranžová kontrolka s výkričníkom.
  Dôrazne doporučujeme použiť elektroinštaláciu E080 aj na všetky novšie vozidlá, ktoré nemajú funkciu CC, kde síce funguje aj základná elektroinštalácia (E075, E076), ale jej použitím je elektrická sústava automobilu vystavená riziku, ktoré bolo u starších automobilov systémovo ošetrené predimenzovaním sústavy. Elektroinštalácia E080 poslúži ako ochrana elektrickej sústavy vozidla, riadiacej jednotky, palubných počítačov a všade tam kde svetelná sústava vozidla nie je dimenzovaná na dodatočnú záťaž od prívesu. Ak sa klient rozhodne napriek všetkému použiť základnú elektroinštaláciu aj pri novších modeloch vozidiel, vystavuje sa riziku na vlastnú zodpovednosť.
 4. Ďalšia skupina vozidiel, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť sú vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM..... Pre tieto prípady ponúkame 7-pólovú elektroinštaláciu: E081 (64,42- € s DPH) alebo E082 (66,10- € s DPH) . Sada obsahuje modul, ktorý dokáže vyhodnotiť širokú škálu napájacích, ovládacích a testovacích signálov a prostredníctvom vlastného napájania a istenia, bez zaťaženia obvodov vozidla, ich prevedie na výstup pre zásuvku prívesu. Vďaka tejto schopnosti sa dá použiť aj pre obidve predchádzajúce skupiny vozidiel, čím prakticky pokrýva takmer všetky vozidlá. Vhodne poslúži aj v prípade, keď máte pochybnosti o výbave vozidla. (výnimku tvoria len vozidlá s opačnou polaritou a s iným napätím ako 12V, tieto obmedzenie platia aj pre vozidlá v skupine '2.').
 5. Našu ponuku sme ďalej rozšírili o 13-pólovú elektroinštaláciu E083 (85,48- € s DPH) , ktorá sa používa v podobných prípadoch ako E081, E082 - CAN bus, Full CAN, DATA SYSTEM, ale je navyše rozšírená o pripojenie cúvacích svetiel na prívesnom vozíku (prípojné vozidlá kategórie O2).
 6. Ďalej v našej ponuke nájdete aj elektroinštaláciu s kompletným zapojením 13 pólovej zásuvky - E085 (99,79- € s DPH) . Túto elektroinštaláciu je možné použíť hlavne na pripojeniu karavanu. Obsahuje oproti elektroinštalácií E083 kompletné zapojenie pre potreby karavanu (nie len pripojenie cúvacích svetiel).

Popis jednotlivých elektroinštalácií

E075, E076

Štandardná univerzálna elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu, 7 pólová (150 cm, 180 cm).

UPOZORNENIA! Platia všeobecné pravidlá o kompetencii osôb montujúcich túto elektroinštaláciu do vozidiel - osoby, ktoré neabsolvovali školenie u špecializovaného dodávateľaň elektroinštalácie by nemali elektroinštaláciu zapájať. Elektroinštalácia nemá vlastné istenie. Elektroinštalácia nie je vhodná pre ťažné vozidlá so systémami CAN BUS, Data systém FULL CAN, Check-Control.

E079

Štandardná univerzálna elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu, 13 pólová (7 + cúvacie svetlo) - určená pre prípady, keď je ťažné zariadenie používané pre nosič bicyklov.

UPOZORNENIA! Platia všeobecné pravidlá o kompetencii osôb montujúcich túto elektroinštaláciu do vozidiel - osoby, ktoré neabsolvovali školenie u špecializovaného dodávateľa elektroinštalácie by nemali elektroinštaláciu zapájať. Elektroinštalácia nemá vlastné istenie. Elektroinštalácia nie je vhodná pre ťažné vozidlá so systémami CAN BUS, Data systém FULL CAN, Check-Control.

E080

E080

E081 (7pól)

Je určená predovšetkým pre vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... Sada obsahuje modul, ktorý dokáže vyhodnotiť širokú škálu napájacích, ovládacích a testovacích signálov a prostredníctvom vlastného napájania a istenia, bez zaťaženia obvodov vozidla, ich prevedie na výstup pre zásuvku prívesu.

Vďaka tejto schopnosti je určená hlavne pre vozidlá uvedené vyššie, ale môže sa použiť aj na vozidlách vybavených funkciami na kontrolu stavu žiaroviek, CHECK-CONTROL a na všetkých ostatných, ktoré majú palubné napätie 12V a záporný pól na kostre. Vtedy poslúži na oddelenie obvodov vozidla od obvodov prívesu, teda ako ochrana.

E081

UNIVERZÁLNA ELEKTRICKÁ SÚPRAVA SO 7 PÓLOVOU ZÁSUVKOU. Vhodná len na použitie v vozidlách so záporným pólom na kostre a s napätím batérie 12 V

Zariadenie je v súlade so smernicou 95/54/ES. (e20 10R-03 2452). Obsahuje všetky potrebné súčasti a pokyny na pripojenie prívesu k vozidlu pomocou 7-pólovej 12V zásuvky. Túto súpravu je možné namontovať do väčšiny osobných a úžitkových vozidiel, vrátane vozidiel, ktoré sú vybavené:

 • Sústavou s digitálnym riadením svetiel a napäťovou zmenou.
 • Systém vodičov BSI.
 • Data systém CAN BUS
 • Check - Control.
 • Detekčný systém poruchy svetiel (SFL).
 • Snímač poruchy svetiel (LFS)
 • Svetelná sústava s nízkym napätím.

Vhodná len na použitie vo vozidlách so záporným pólom na kostre a s napätím batérie +12V. Toto zariadenie sa nesmie použiť vo vozidlách s obrátenou polaritou (tzn. s kladným pólom na kostre), ako napríklad Jaguar typu S alebo vo vozidlách s iným napätím batérie ako +12 V. Táto súprava zamedzuje akémukoľvek dodatočnému odberu a poruchám. Je navrhnutá na priame pripojenie príkonu z batérie alebo alternátora vozidla, predchádzajúc tak možným poruchám riadiacej jednotky vozidla. 15 A poistku umiestnite VŽDY čo najbližšie k batérii. Tento výrobok má na možné výrobné chyby záruku 2 roky.

Na poruchy spôsobené nesprávnym použitím alebo montážou - ako je zámena polarity alebo použitie tejto súpravy s iným napájacím napätím, prípadne nedodržaním ostatných častí návodu na použitie a montáž, sa záruka nevzťahuje.

E082

Univerzálna elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu, 7 pólová s modulom CAN (TEB7AS)

Elektroinštalácia je vhodná pre všetky typy vozidiel so záporným pólom na kostre, ktoré si vyžadujú funkciu jednoduchého premostenia pre ochranu obvodov vozidla, signalizáciu zlyhania žiaroviek smerových svetiel prípojného vozidla alebo zamedzenie vzniku chýb systému kontroly zlyhania žiaroviek, vrátane ťažných vozidiel vybavených čiastočným alebo úplným multiplex systémom (spoločný vodič pre koncové a brzdové svetlo alebo koncové a hmlové svetlo), vrátane modulovaných výstupov (javiace sa ako nízkonapäťové) k rôznym zadným skupinovým svetlám.

Tzn. vozidlá vybavené funkciami: Sústava s digitálnym riadením svetiel a napäťovou zmenou, Data systém CAN BUS, Data systém FULL CAN, Check-Control, Detekčný systém poruchy svetiel, Svetelná sústava s nízkym napätím.

E083

Univerzálna elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu, 13 pólová (7 + cúvacie svetlo) s modulom CAN (TEB7AS) - určená pre prípady, keď je ťažné zariadenie používané pre nosič bicyklov.

Elektroinštalácia je vhodná pre všetky typy vozidiel so záporným pólom na kostre, ktoré si vyžadujú funkciu jednoduchého premostenia pre ochranu obvodov vozidla, signalizáciu zlyhania žiaroviek smerových svetiel prípojného vozidla alebo zamedzenie vzniku chýb systému kontroly zlyhania žiaroviek, vrátane ťažných vozidiel vybavených čiastočným alebo úplným multiplex systémom (spoločný vodič pre koncové a brzdové svetlo alebo koncové a hmlové svetlo), vrátane modulovaných výstupov (javiace sa ako nízkonapäťové) k rôznym zadným skupinovým svetlám.

Tzn. vozidlá vybavené funkciami: Sústava s digitálnym riadením svetiel a napäťovou zmenou, Data systém CAN BUS, Data systém FULL CAN, Check-Control, Detekčný systém poruchy svetiel, Svetelná sústava s nízkym napätím.

E086

Univerzálna elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu, 13 pólová (7 + cúvacie svetlo) s modulom CAN s funkciou odpájanie parkovacích senzorov - určená pre prípady, keď je ťažné zariadenie používané pre nosič bicyklov.

Elektroinštalácia je vhodná pre všetky typy vozidiel so záporným pólom na kostre, ktoré si vyžadujú funkciu jednoduchého premostenia pre ochranu obvodov vozidla, signalizáciu zlyhania žiaroviek smerových svetiel prípojného vozidla alebo zamedzenie vzniku chýb systému kontroly zlyhania žiaroviek, vrátane ťažných vozidiel vybavených čiastočným alebo úplným multiplex systémom (spoločný vodič pre koncové a brzdové svetlo alebo koncové a hmlové svetlo).

Tzn. vozidlá vybavené funkciami: Data systém CAN BUS, Data systém FULL CAN, Check-Control.

Elektroinštalácia je vybavená funkciou odpájania parkovacích senzorov (PDC).

E085

Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová). Obsahuje všetky pripojené kontakty. Vhodná hlavne pre pripojenie karavanu.