0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.O nás

galia

Naša spoločnosť sa vyvíja od roku 1992. Od začiatku sme si kládli za povinnosť, čo najviac uspokojovať potreby našich ctených zákazníkov. V začiatkoch sme sa sústreďovali na vývoj spájacích ťažných zariadení podľa dopytu zákazníkov. Išlo prevažne o kusovú výrobu spájacích ťažných zariadení pre najbežnejšie typy automobilov na slovenskom trhu. V nadchádzajúcom období sme postupne prechádzali na malosériovú až stredne sériovú výrobu, aj keď vzhľadom na rozmanitosť typov automobilov, možno nazvať sériovosť výroby u nás nanajvýš špecifickou.

V neskoršom období sme uzavreli zmluvy s viacerými dôležitými importérmi automobilov na slovenský trh. Predmetom zmlúv bolo okrem obchodných podmienok aj poskytnutie kotevných bodov pre uchytenie spájacích ťažných zariadení na podvozok automobilu pre každý typ automobilu daného výrobcu importovaný na slovenský trh, poskytovanie nových vozidiel a pod. (v súčasnej dobe sme už okrem iného napr. aj oficiálnym dodávateľom pre importérov značiek CITROEN, FIAT, PEUGEOT, KIA a i.) a schváleným dodávateľom pre ďalších.

V súčasnosti sa venujeme hlavne vývoju, výrobe, montáži a predaju spájacích ťažných zariadení pre osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá. Od začiatku pri vývoji spolupracujeme so Skúšobným laboratóriom pevnostných meraní strojných častí Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Práve toto laboratórium sprostredkúva pevnostné analýzy a dynamické skúšky našich konštrukcií a vyhodnocuje údaje potrebné pre schvaľovacie konanie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Takisto pri riešení konštrukčného návrhu, technickej prípravy výroby a racionalizácie spolupracujeme s viacerými univerzitami a sme riešiteľom viacerých vývojovo výskumných projektov.

GALIA GALIA

Na začiatku roku 2014 sme mali v nosnom výrobnom programe takmer 850 typov spájacích ťažných zariadení a tento počet sa neustále zväčšuje. Svoje výrobky predávame okrem Slovenska ešte v 18 krajinách (Nemecko, Írsko, Nórsko, Česká Republika, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Grécko, Turecko, Izrael) a stále pracujeme na realizácií vývozu do ostatných krajín EU aj mimo nej.

Samozrejmosťou je, že vo výrobných aj predvýrobných etapách využívame moderné počítačom podporované technológie (CNC stroje a zariadenia, špičkové CAD-CAM riešenia a pod.). Na riadenie a sledovanie a kontrolu procesu realizácie našich výrobkov, od technickej prípravy výroby až po kontrolu hotových výrobkov, využívame vlastný vnútropodnikový na zákazku naprojektovaný informačný systém, ktorý (okrem mnohých iných vecí) v reálnom čase umožňuje na našej stránke vidieť, či je konkrétny produkt skladom alebo nie.