Z dôvodu zavedenia opatrení proti šíreniu koronavírusu kuriérske spoločnosti prestali prepravovať zásielky s platbou v hotovosti, preto je platba za naše zásielky od 30.3.2020 do odvolania možná pri prevzatí tovaru len platobnou KARTOU alebo PREVODOM.
My sme vo firme zaviedli prísne hygienické pravidlá. Tovar expedujeme bez zmeny.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o aktuálne riešenom projekte:

Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Karol Gejdoš Galia obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít firmy Karol Gejdoš Galia zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby dvíhacích a manipulačných zariadení. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie firmy na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 55% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu.docx

Prevedenia ťažných zariadení

Skrutkové prevedenie - typ A

Zistiť viac

Bajonetové prevedenie - typ C

Zistiť viac

Galia - výrobca ťažných zariadení

Galia

Venujeme sa hlavne vývoju, výrobe, montáži a predaju spájacích ťažných zariadení pre osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá. Od začiatku pri vývoji spolupracujeme so skúšobným laboratóriom pevnostných meraní strojných častí výskumného ústavu dopravného v Žiline. Práve toto laboratórium sprostredkúva pevnostné analýzy a dynamické skúšky našich konštrukcií a vyhodnocuje údaje potrebné pre schvaľovacie konanie na Ministerstve dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

O nás
Ikona elektroinštalácie k ťažným zariadeniam

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu

K ťažným zariadeniam je možné poskytnúť niekoľko druhov elektroinštalácií. Výber je závislý od výbavy vozidla.

Prehľad elektroinštalácií

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Ekologická výroba

V spoločnosti GALIA SLOVAKIA s.r.o. nezabúdame
samozrejme ani na ekológiu.
V rámci ekologizácie prevádzky sme sa rozhodli vybudovať
na výrobnej hale slnečnú elektráreň,
ktorá vyrába elektrickú energiu pre stroje a zariadenia.

Žiadne CO2

Ekologická výroba