0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka.Jedno ťažné - jeden strom
Galia

Jedno ťažné - jeden strom

Za každé vyrobené ťažné zariadenie GALIA zasadí strom.

Zmena klímy

Aj my cítime, že kvalita životného prostredia a osud našej planéty je do určitej miery v rukách každého z nás. Rovnako už nie je možné nevšimnúť si zmeny počasia v posledných rokoch a nepočuť silnejúce hlasy odborníkov, ktorí tvrdia, že je o 5 minút dvanásť.

Zmena klímy
Priemysel

Povedané jednoducho, priemysel našej civilizácie za posledných 100 rokov, vypustil do atmosféry príliš veľa uhlíka a taktiež sa väčšina zhodne na tom, že sme priveľa, pôvodne zalesnených plôch na planéte, nahradili betónom, asfaltom a zmenili poľnohospodárskou činnosťou.

Čas na zmenu

V záujme našich detí je najvyšší čas tento proces zastaviť a uhlík začať sťahovať späť.

Preto sme sa aj my rozhodli prispieť niečím, čo tvorí drobnú súčasť procesu smerujúceho k náprave.Nechceme ďalej prispievať k devastácii planéty a za každé vyrobené a predané ťažné zariadenie GALIA, zasadíme jeden strom.

Kúpou ťažného zariadenia GALIA, sa teda aj Vy pričiníte o zníženie objemu skleníkového plynu v atmosfére a zároveň o zväčšenie zalesnenej plochy na našej planéte.

Zasadíme strom
Zasadíme strom

Okamžité rozhodnutie

Nateraz a s okamžitou platnosťou, sme sa rozhodli použiť jednoduchý a rýchly prístup, bez zložitých výpočtov, certifikátov a kompenzačných mechanizmov v sprostredkovaných zelených projektoch.Niektorí naši klienti ho už navštívili. Čo je obzvlášť potešujúce, myšlienka nezostala bez odozvy, pridávajú sa i obchodní partneri. Popri nás si tak aj oni dobrovoľne znižujú svoju "uhlíkovú stopu", čím ťažné zariadenie GALIA robia ešte zelenším.

Jedno ťažné - jeden strom

Už v roku 2019 sme zasadili strom za každé vyrobené a predané ťažné zariadenie.

Budeme sa starať i o jeho pestovanie v prvých rokoch. Pre úplnosť možno treba dodať, že sa jedná o plantážne sadenie a pestovanie. Táto forma rovnako, resp. rýchlejšie a vo väčšom objeme viaže uhlík z atmosféry. Rovnako zväčšuje zalesnenú plochu a čo je tiež veľmi dôležité, znižuje tlak na výrub prírodných lesov a prispieva k lokálnemu znižovaniu teplôt.

Drevo zo stromov zasadených vďaka ťažným zariadeniam GALIA v budúcnosti nahradí, betón, železo, plasty. Časť dreva s nižšou kvalitou, nahradí uhlie, ropu, plyn atď. Po ukončení cyklu budú plochy vysadené znovu.

Sadenie stromčekou
Sad

Zalesňujeme miesta v podnebnom pásme, kde počas roka nie je vegetačný kľud, tzn. tam, kde stromy rastú celý rok. Jedná sa o plochy, na ktorých nikdy les nebol.

Vám, ako našim zákazníkom, sa takýmto spôsobom ponúka možnosť podieľať sa na zlepšení stavu životného prostredia.

Mohla by to byť jedna z ciest, ako sa nevzdať komfortu plynúceho z technického pokroku a pritom neprísť o budúcnosť.

Pre čo najlepší zážitok z videa si nezabudnite zapnúť zvuk :)

Výroba – vstupy z obnoviteľných zdrojov

Na výrobných halách máme inštalované fotovoltické panely v rámci niekoľkých našich slnečných fotovoltických elektrární. Vyprodukovanú el. energiu spotrebovávame pri výrobe ťažných zariadení. Prebytočné technologické teplo, ktoré pri niektorých našich procesoch vzniká využíívame na vykurovanie. Priestory, ktoré nie je možné vykúriť technologickým teplom vykurujeme ekologickým palivom z obnoviteľného zdroja.


Slnečná elektráreň Slnečná elektráreň Slnečná elektráreň Slnečná elektráreň

Obaly - plasty

Dlhodobo sledujeme cieľ minimalizácie dopadov našich výrobkov na životné prostredie. Snažíme sa výrobky uvádzať na trh s minimálnym obalom. Pokiaľ si preprava a skladovanie výrobkov nutne vyžaduje použitie obalu, vždy používame fólie z recyklovaného plastu (tzv. regranulát). Zároveň zabezpečujeme spätný odber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov uvedených na trh a to prostredníctvom systému NATURPACK.

Návody na montáž – papier

Záručný list a montážny návod je v prípade našich výrobkov vždy len jeden hárok papiera – ďalšie potrebné informácie sú zdieľané na webe.