aktualizácia databázy TZ dňa: 12.5.2018 - 8:29:52 hod

Vedľajší výrobný program

Spájacie ťažné zariadenie je finálny produkt určený konečnému spotrebiteľovi. Výroba finálneho produktu si vyžaduje použitie rôznych špeciálnych strojov a zariadení. Ak má byť výrobný proces celistvý, je vhodné, ak si výrobca drvivú väčšinu výrobných činností realizuje sám a len v malej miere sa spolieha na externé dodávky týchto činností – tak je tomu samozrejme aj v našom prípade. Keďže chceme v čo najkratšom čase uspokojovať potreby našich zákazníkov a typovosť našich výrobkov je rozmanitá, v niektorých prípadoch používame stroje a zariadenia, ktorých výrobné kapacity prevyšujú naše potreby a sú pre nás akousi rezervou. Preto v rámci vedľajšieho výrobného programu realizujeme napr. CNC obrábanie, robotizované zaváranie, rezanie laserovým lúčom a plazmovým oblúkom a pod. Okrem týchto činností vieme na naše produkty v rámci vedľajšieho výrobného programu sprostredkovať rovinné brúsenie, vákuové kalenie, galvanické zinkovanie, žiarové zinkovanie a inú povrchovú úpravu.

Vrámci vedľajšieho výrobného programu ponúkame zákazkové práce na týchto strojoch:

 

 

POZOR !!!

Ťažné zadarmo !!!
 
 

Nezabúdame na ekológiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nové TZ v ponuke
 
 

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu
 

Zvoľte si svoju značku: