aktualizácia databázy TZ dňa: 27.3.2018 - 8:08:31 hod

Ťažné GALIA - ekologická výroba

V spoločnosti GALIA SLOVAKIA s.r.o. nezabúdame samozrejme ani na ekológiu.. V rámci ekologizácie prevádzky sme sa rozhodli vybudovať na výrobnej hale slnečnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre stroje a zariadenia. Žiadne CO2.

GALIA vyrába ťažné zariadenia zo SLNKA

FVE - Tazne   zariadenia GALIA - Ekologicka vyroba

 

Ekologická prevádzka počas celého roka

Znížili sme energetické nároky našej výrobnej haly a pri vykurovaní používame len palivá z obnoviteľných zdrojov - žiadne fosílne palivá. 

Likvidácia odpadov z obalov

Zabezpečujeme spätný odber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov uvedených na trh a to prostredníctvom systému NATURPACK.

Tazne zariadenia GALIA - obaly

 

 

 

POZOR !!!

Ťažné zadarmo !!!
 
 

Nezabúdame na ekológiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nové TZ v ponuke
 
 

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu
 

Zvoľte si svoju značku: