aktualizácia databázy TZ dňa: 12.5.2018 - 8:29:52 hod
Informácie k elektroinštaláciám pre ťažné zariadenia
E075Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (7 pólová)
0,- € k TZ
E076Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (7 pólová)
0,- € k TZ
E079Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (13 pólová) s pripojením cúvacích svetiel.
14,48 € s DPH
E080Elektroinštalácia pre CHECK CONTROL SYSTÉM... (7 pólová).
44,87 € s DPH
E081Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
64,42 € s DPH
E082Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
66,10 € s DPH
E083Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová). Bez napájania pre caravan. Vhodná hlavne pri použití nosiča byciklov.
85,48 € s DPH
E085Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová). Obsahuje všetky pripojené kontakty. Vhodná hlavne pre pripojenie caravanu.
99,79 € s DPH
E075Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (7 pólová)
0,- € k TZ
E076Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (7 pólová)
0,- € k TZ
E079Základná elektroinštalácia bez vlastného napájania (13 pólová) s pripojením cúvacích svetiel.
14,48 € s DPH
E080Elektroinštalácia pre CHECK CONTROL SYSTÉM... (7 pólová).
44,87 € s DPH
E081Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
64,42 € s DPH
E082Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (7 pólová).
66,10 € s DPH
E083Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová). Bez napájania pre caravan. Vhodná hlavne pri použití nosiča byciklov.
85,48 € s DPH
E085Elektroinštalácia pre CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... (13 pólová). Obsahuje všetky pripojené kontakty. Vhodná hlavne pre pripojenie caravanu.
99,79 € s DPH

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu


Vážený zákazník, k ťažným zariadeniam je možné poskytnúť niekoľko druhov elektroinštalácií.
Výber je závislý od výbavy vozidla.

1. Na staršie vozidlá je možné použiť jednoduchú 7-pólovu, základnú elektroinštaláciu, bez vlastného napájania, ktorá sa pripája priamo, bez oddeľovacích obvodov k zadným svetlám: E075 s káblami 1,5m , alebo E076 s káblami 1,8m .
Tieto elektroinštalácie dodávame ZDARMA k našim ťažným zariadeniam pre vozidlá, ktorých výbava umožňuje ich použitie.
Sady obsahujú zásuvku s tesnením, skrutky, 2 káble (samostatne k ľavému a pravému svetlu), zosilnený vodič na kostru a rýchlospojky. Túto elektroinštaláciu nie je možné použiť u všetkých vozidiel!

2. Obdobná elektroinštaláciácia E079 (14,36- € s DPH) je 13-pólová. Použitie tejto elektroinštalácie je podobné ako v prípadoch elektroinštalácií E075 a E076 s rozšírením o cúvacie svetlá na prívesnom vozíku. (prípojné vozidlá kategórie O2)

3. Novšie vozidlá môžu byť vybavené funkciami na kontrolu stavu žiaroviek, CHECK-CONTROL (CC). U týchto vozidiel, použitie predchádzajúcej elektroinštalácie bude systém pri zapnutom prívese považovať za chybu. Treba preto použiť elektroinštaláciu s vlastným napájaním a istením, ktorá vďaka svojmu modulu, oddelí obvody prívesu, čím navyše chráni obvody vozidla pred poruchou na prívese: E080 (44,87- € s DPH) . Či je Vaše vozidlo funkciou CC vybavené, zistíte v dokumentácii od vozidla, alebo napr. tak, že pri odpojenom konektore zadného svetla, prípadne vybratej žiarovke, po zapnutí svetiel, zatlačení brzdového pedála, sa zapne na palubovej doske oranžová kontrolka s výkričníkom.


Dôrazne doporučujeme použiť elektroinštaláciu E080 aj na všetky novšie vozidlá, ktoré nemajú funkciu CC, kde síce funguje aj základná elektroinštalácia (E075, E076), ale jej použitím je elektrická sústava automobilu vystavená riziku, ktoré bolo u starších automobilov systémovo ošetrené predimenzovaním sústavy. Elektroinštalácia E080 poslúži ako ochrana elektrickej sústavy vozidla, riadiacej jednotky, palubných počítačov a všade tam kde svetelná sústava vozidla nie je dimenzovaná na dodatočnú záťaž od prívesu. Ak sa klient rozhodne napriek všetkému použiť základnú elektroinštaláciu aj pri novších modeloch vozidiel, vystavuje sa riziku na vlastnú zodpovednosť.

4. Ďalšia skupina vozidiel, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť sú vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM..... Pre tieto prípady ponúkame 7-pólovú elektroinštaláciu: E081 (64,42- € s DPH) alebo E082 (66,10- € s DPH) . Sada obsahuje modul, ktorý dokáže vyhodnotiť širokú škálu napájacích, ovládacích a testovacích signálov a prostredníctvom vlastného napájania a istenia, bez zaťaženia obvodov vozidla, ich prevedie na výstup pre zásuvku prívesu. Vďaka tejto schopnosti sa dá použiť aj pre obidve predchádzajúce skupiny vozidiel, čím prakticky pokrýva takmer všetky vozidlá. Vhodne poslúži aj v prípade, keď máte pochybnosti o výbave vozidla. (výnimku tvoria len vozidlá s opačnou polaritou a s iným napätím ako 12V, tieto obmedzenie platia aj pre vozidlá v skupine '2.').


5. Našu ponuku sme ďalej rozšírili o 13-pólovú elektroinštaláciu E083 (85,48- € s DPH) , ktorá sa používa v podobných prípadoch ako E081, E082 - CAN bus, Full CAN, DATA SYSTEM, ale je navyše rozšírená o pripojenie cúvacích svetiel na prívesnom vozíku (prípojné vozidlá kategórie O2).

6. Ďalej v našej ponuke nájdete aj elektroinštaláciu s kompletným zapojením 13 pólovej zásuvky - E085 (99,79- € s DPH) . Túto elektroinštaláciu je možné použíť hlavne na pripojeniu karavanu. Obsahuje oproti elektroinštalácií E083 kompletné zapojenie pre potreby karavanu (nie len pripojenie cúvacích svetiel).

GALIA®  

 

 

POZOR !!!

Ťažné zadarmo !!!
 
 

Nezabúdame na ekológiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nové TZ v ponuke
 
 

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu
 

Zvoľte si svoju značku: