aktualizácia databázy TZ dňa: 12.5.2018 - 8:29:52 hod

 Dovoľte, aby sme Vás informovali o aktuálne riešenom projekte:

EURÓPSKA ÚNIA                                               Operačný program výskum a inovácie

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Karol Gejdoš Galia obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít firmy Karol Gejdoš Galia zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby dvíhacích a manipulačných zariadení. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie firmy na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 55% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

 Slovenské spájacie ťažné zariadenie

s guľou ISO 50 pre všetky typy osobných, úžitkových a nákladných motorových vozidiel s najkvalitnejšou povrchovou úpravou na trhu - zinku sa nevyrovná žiadna farba! Každé ťažné zariadenie je konštruované a vyrábané pomocou moderných technológií v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami ako ISO 9001:2008, EHK 55, (94/20/ES) .

 

 

 

POZOR !!!

Ťažné zadarmo !!!
 
 

Nezabúdame na ekológiu
 
 

Pripravujeme
 
 

Nové TZ v ponuke
 
 

Zvoľte si správnu elektroinštaláciu
 

Zvoľte si svoju značku: